O zavarovanju

Rentno pokojninsko zavarovanje je individualno zavarovanje, ki zagotavlja izplačevanje dodatne pokojnine do smrti zavarovanca, ne glede na to koliko let se izplačuje dodatna pokojnina. Zavarovanje temelji na principu kapitalskega pokritja in krije rizike za nepredvidljive dogodke v prihodnje.

Namenjeno je osebam, ki poleg redne pokojnine želijo prejemati še dodatno pokojninsko rento, h kateri lahko priključijo še zavarovanje za primer invalidnosti in smrti. Osnovni cilj niso donosi, temveč pokritje zavarovalnih rizikov. Zavarovanje je še posebej primerno za obrtnike, podjetnike, fizične osebe med 25. in 45. letom, ki jim je varnost prva in želijo dodatno pokojnino.

Sklenete lahko eno od naslednjih oblik zavarovanja:

  • zavarovanje za starostno pokojninsko rento;
  • zavarovanje za starostno in družinsko pokojninsko rento;
  • zavarovanje za starostno in invalidsko pokojninsko rento;
  • zavarovanje za starostno, invalidsko in družinsko pokojninsko rento.