Rentno pokojninsko zavarovanje

Rentno pokojninsko zavarovanje (RPZ) je življensko in rentno zavarovanje z zajamčenim donosom. Zavarovanci so udeleženi tudi pri sorazmernem deležu dobička ob uspešnem poslovanju zavarovalnice.  

Pri zavarovanju RPZ se lahko odločite za starostno pokojninsko rento, za starostno in družinsko pokojninsko rento, starostno in invalidsko pokojninsko rento in starostno, invalidsko in družinsko pokojninsko rento.