Rentno pokojninsko zavarovanje

Rentno pokojninsko zavarovanje (RPZ) je življensko in rentno zavarovanje z zajamčenim donosom. Zavarovanci so udeleženi tudi pri sorazmernem deležu dobička ob uspešnem poslovanju zavarovalnice.  

Pri zavarovanju RPZ se lahko odločite za starostno pokojninsko rento, za starostno in družinsko pokojninsko rento, starostno in invalidsko pokojninsko rento in starostno, invalidsko in družinsko pokojninsko rento.

Kdo se lahko zavaruje

Zavarovati je mogoče samo zdrave osebe od dopolnjenega 14. do dopolnjenega 60. leta starosti.
Osebe, ki niso popolnoma zdrave je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

Komu je zavarovanje namenjeno

RPZ zavarovanje je namenjeno obrtnikom, podjetnikom in posameznikom med 25 in 45 letom starosti, ki jim je varnost prva. V prvi vrsti tistim, ki opravljajo bolj nevarne poklice oziroma dejavnosti. Zavarovanje je primerno predvsem za osebe, ki ne želijo prevzemati naložbenega tveganja, saj zagotavlja zajamčen donos in dogovorjeno pokojninsko rento v primeru doživetja, invalidnosti ali smrti zavarovanca.

Več o RPZ na telefonski številki 01 300 36 23 oziroma v splošnih pogojih.