Poročila

Letna poročila AVRIO zavarovalnice d.d.

Revidirano letno poročilo 2021

Revidirano letno poročilo 2020

 

Poročila o solventnosti in finančnem položaju AVRIO zavarovalnice d.d.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2021

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju 2020