Projekt digitalizacije

Glavni namen operacije »Digitalizacija 1«, ki je sofinanciran preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« je izvedba celostne digitalne transformacije poslovanja podjetja s končnim ciljem povečanja dodane vrednosti na zaposlenega. Želimo vzpostaviti nov digitalni poslovni model z implementacijo spletne prodaje, e-portala in uvedbo novih digitalnih rešitev. Načrtovana je tudi izvedba usposabljanja vseh zaposlenih z namenom dviga splošne ravni kompetenc.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Plakat