Osebna izkaznica

Firma: AVRIO zavarovalnica obrtnikov in podjetnikov d.d
Skrajšano ime: AVRIO zavarovalnica d.d.
Sedež: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 14.000.000,00 EUR
Ustanovitev: 16.01.2020
Vpis v sodni register: Okrajno sodišče v Ljubljani, št. Srg 2020/1533
Šifra dejavnosti:  65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja          65.300 Dejavnost pokojninskih skladov
Matična številka: 8584931000
ID št. za DDV: SI68700156
TRR št.: SI56 2900 0005 3125 593 (odprt pri Unicredit)
Predsednik nadzornega sveta Iztok Žigon
Uprava mag. Bojan Jean, predsednik, Jure Korent, član