Osebna izkaznica

Firma: Avrio zavarovalnica obrtnikov in podjetnikov d.d
Skrajšano ime: Avrio zavarovalnica
Sedež: Vošnjakova ulica 6, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 14.000.000 EUR
Ustanovitev: 16.01.2020
Vpis v sodni register: Okrajno sodišče v Ljubljani, št. Srg 2020/1533
Šifra dejavnosti:  65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja                    65.300 dejavnost pokojninskih skladov
Matična številka: 8584931000
ID št. za DDV: SI68700156
TRR št.: 2900 0005 3125 593 (odprt pri Unicredit)
Predsednik nadzornega sveta Iztok Žigon
Uprava Predsednik mag. Bojan Jean, član Janez Jelovšek