Pravno obvestilo

Copyright © 2020 Avrio

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.avrio.si

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.avrio.si in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja AVRIO.

Na svojih spletnih straneh bo AVRIO zbiral nekatere osebne podatke obiskovalcev za potrebe pridobivanja reklamacij sporočanje stanja merilnih naprav ali za druge namene (nagradne igre, ankete). AVRIO se zavezuje, da bo vse osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo hranil le za interno uporabo ter jih ne bo posredoval drugim fizičnim in pravnim osebam.

Da bi preprečil nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovil njihovo ustrezno uporabo bo AVRIO uporabljal ustrezne tehnične in organizacijske postopke za njihovo zavarovanje.

AVRIO ni odgovoren  za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. SOP si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.